Tecnomin


Firma:

Tecnofirm

Kategori:

Format:

Likit Ürün

Hacim:

1 - 5 - 25 litre


Açıklama:

Neden Tecnomin?

Hayvanlarda beslenme ve fizyolojik nedenlerden oluşan mineral ve amino asit eksiklikleri hastalık ve stres durumlarında, genç hayvanlarda gelişme ve gebe hayvanlarda bu maddelere karşı ihtiyaç durumlarında, et ve süt  verim artışlarında mineral ihtiyaçları artmaktadır.

Tecnomin özel mineral karışımı sayesinde,

  • Raşitizm, osteoporoz, femurbaşı nekrozu, osteomalazi, kemik teşekkülü bozuklukları, kemiklerde kırılma, iştahın azalması, eklem sertleşmesi, kas zayıflığı, büyüme geriliği, verim kaybı problemleri önlemeye yardımcı olur.
  • Vücut sıvılarında tuz dengesini ayarlayarak ekstrasellüler sıvıda ozmotik basınç dengesini korur. Hayvanların su kaybını önler. Kasların uyarılmasını ve hücrenin geçirgenliğini korur.
  • Hayvanlarda anemiyi engellemeye yardımcı olur.
  • Kıl ve tüy oluşumunun bozulması, osteodistrofi, sinir dokularında demiyelinizasyon, keratinizasyon bozukluğu, miyokardial atrofi, büyüme geriliği, yavru hayvanlarda morbidite oranının azaltılmasına yardımcıdır.
  • Anoreksia, yemden yararlanmada azalma, parakeratozis, diare, emesis, anormal kemik oluşumu, testislerin büyümesinde gerileme, hipospermatogenezis önlenmesine destek olur.

İneklerde:

  • Süt veren ve gebe hayvanlar için çok gerekli olan fosfor ihtiyacını karşılar. Ca ve P un uygun oranlarda alınmasını sağlar
  • Sığırlarda; çayır tetanisi, diğer hayvanlarda; aşırı duyarlılık ve kemikleşme, büyük damarlarda, endokardiumda ve dalakta kireçlenme, konvülsiyon, felç ve ölümlerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.
  • Doğum sonrası ineklerde görülen hipokalsemi gibi problemleri önlemeye yardımcı olur.

Etken Maddelerin Fonksiyonları

Fosfor: Kalsiyumun uygun oranlarda alınmasını sağlar,

Kalsiyum: Hipokalsemi problemlerin önüne geçmesini sağlar.

Magnezyum: Kanda pH değerinin belirli düzeyde tutulmasında, kanda normal kalsiyum konsantrasyonunun sürdürülmesinde, enerjinin biriktirilmesi ve gereken alanlara aktarılmasında ve karbonhidrat ve yağ metabolizmasında önem taşır.

 

İçerik:

Çinko

Mangan  

Demir

Bakır   

Kobalt

Selenyum  

Fosforik asit

Sodyum klorür

Kalsiyum klorür

Magnezyum klorür

 

Kullanım şekli:

Besi sığırı için; 10 ml/100 kg canlı ağırlık/1 lt su ile.

Gebe ve laktasyondaki sığır için; 15 ml/100 kg canlı agırlık/1 lt su ile. Buzagı, gebe ve süt verenkoyun, keçi için; 7,5 mlt/0,5 lt su ile.

Koyun, keçi için; 5mlt/0,5 lt su ile. Kuzu, oglak için; 2,5 mlt/0,5 lt su

 

Depolama: Kuru ve serin (<25°C) yerde ağzı kapalı olarak muhafaza edilir. Raf ömrü 5 yıldır.

Tecnomin
  • Tecnomin